זהו פרויקט מפתוח המרוכז בספריית אוניברסיטת חיפה וכולל מאמרים מארבעה מאגרים נפרדים:

א.המפתח למאמרים מכתבי עת בעברית
ב.מאגר מידע ארץ ישראל
ג.מפתח תל חי לעתונות יומית
ד.מפתח למוספים ספרותיים של בר אילן

Subject: 
Taxation
Business & Management
Communication
Economics
Environment
Women's studies and Gender
Labor Studies and Labor Law
Mediation & Conflict Resolution
Organizational Behavior
Political Science and Diplomacy
Psychology
Public Policy
Social Work
Sociology & Anthropology
Technology & Information Systems
Education
Health Administration
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Classical Studies
East Asian Studies
Film & Television
Geography
Hebrew language & Literature
Hebrew Culture Studies
Music
Nazi Era & the Holocaust
Nursing
Medicine
Multidisciplinary - Social Sciences
Jewish History
Covering period years: 
משתנה
Remarks: 

Database is in Hebrew  and Arabic.

Provider: 
ספריית אוניברסיטת חיפה
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>